Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier - Valgmodul A

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Der er fokus på socialfaglige vurderinger og foranstaltninger for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier. Der lægges vægt på dybere kendskab til foranstaltningerne set i sammenhæng med problemforståelse, undersøgelsesarbejdet og rammerne for indsatsen.

Læringsmål

Viden

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder på individ- og gruppeniveau i arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden om udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og det sociale arbejde

Færdigheder

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder reflekterer over centrale dilemmaer i socialt arbejde med målgruppen
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Skriftlig/mundtlig fremstilling knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Foretage faglige prioriteringer i arbejdet med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier med henblik på at løse borgerens/borgernes sociale problemer og kompensere for følgerne af barnets eller den unges behov
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier - Valgmodul A
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work with Vulnerable Children and Young People, as well as Children and Young People with Disabilities and their Families - Elective Module A
ModulkodeBASRG201816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet