Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Læringsmål

Viden

 • Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik
 • Paradigmer, teorier og metoder i socialt arbejde
 • Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning
 • Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv
 • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
 • Den professionelle samtale
 • Borgerinddragelse

Færdigheder

 • Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis
 • Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde
 • Indsamle, udvælge og anvende relevant viden

Kompetencer

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring
 • Indgå i gruppesamarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialrådgivning, udvikling, rammer og praksis
Prøveform
Skriftlig
Intern prøve. Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work, Development, Frameworks and Practice
ModulkodeBASRG20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet