Kvalitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig introduktion til sociologiske metoder til indsamling af kvalitative data. Modulet skal opøve den studerendes evne til at udvælge og anvende kvalitative metoder i sociologiske undersøgelser.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende indblik i og oversigt over kvalitative metoder, deres forudsætninger og praktiske anvendelsesmuligheder.

Læringsmål

Viden

  • opnår viden om kvalitative sociologiske metoder, deres kernebegreber og anvendelsesområder

Færdigheder

  • kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den kvalitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger
  • kan argumentere på et metodisk/metodologisk videnskabeligt grundlag
  • kan udføre selvstændige dataindsamlinger og analyser med kvalitative metoder og med anvendelse af relevante digitale hjælpemidler

Kompetencer

  • kan reflektere over og belyse centrale problemstillinger og hovedtemaer ved hjælp af kvalitative metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet udprøves ved mundtlig eksamen pba semesterprojekt. Der tildeles selvstændig karakter til moduler, der udprøves ved semesterprojekt. Ved en eventuel reeksamen kan der udarbejdes et tillæg til semesterprojektet.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Methods
ModulkodeBASOC20229
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet