Kulturanalyse og moderne hverdagsliv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i teorier og begreber indenfor kultur- og hverdagsanalyse. I modulet gennemgås analyser af kulturelle udtryk og praksisformer.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en grundig indsigt i og overblik over centrale problemstillinger, hovedtemaer og teoridannelser og begrebsanvendelser inden for henholdsvis kulturanalyse og hverdagslivssociologien.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om kultursociologiske og hverdagslivssociologiske hovedtraditioner samt de mest centrale teoridannelser og begrebsanvendelser fra disse

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan formulere, vurdere og formidle hverdagslivs- og kulturteoretiske problemstillinger
  • kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag
  • kan sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige hverdagslivs- og kultursociologiske teoridannelser

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan reflektere over og anvende forskellige hverdagslivs- og kultursociologiske teoridannelser til at belyse sociologiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturanalyse og moderne hverdagsliv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet udprøves ved mundtlig eksamen pba semesterprojekt. Der tildeles selvstændig karakter til moduler, der udprøves ved semesterprojekt. Ved en eventuel reeksamen kan der udarbejdes et tillæg til semesterprojektet. uddybende beskrivelse fremgår af semesterbeskrivelsen.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Analysis and Modern Everyday Life
ModulkodeBASOC20228
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet