Videregående kvalitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset i videregående kvalitativ metode er at sætte de studerende i stand til at bruge kvalitative metoder på et videregående niveau i praksis. Vi har særligt fokus på håndværket og tilgangen som vigtige komponenter i kvalitativ arbejde

Indhold
Der arbejdes med øvelser, som tillader at de studerende får mulighed for at prøve kræfter med kvalitative metoder i praksis, hvad enten de har valgt at tage faget på 5 eller 10 ECTS points. Vi trækker på eksempler fra kvalitativ forskning, herunder eksempler på etnografisk arbejde, dokumentstudier og kvalitative interviewmetoder. Faget bygger videre på kurset i kvalitative metoder fra bacheloruddannelsens 3. semester. Det forventes, at de studerende engagerer sig i diskussionerne og aktiviterene.

Læringsmål

Viden

  • Opnår videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse

Færdigheder

  • Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden den aktuelle metode på et videregående plan
  • Kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode
  • Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier.

Kompetencer

  • Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante etnografiske begreber og tilgange.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvalitativ metode
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Kravene er nærmere specificeret i semesterbeskrivelsen
Reeksamen: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kort skriftlig opgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Qualitative Methods
ModulkodeBASOC20225V
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet