Samtidsdiagnoser og afvigelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmål: Målet med modulet er at indføre de(n) studerende i en bred vifte af perspektiver og teorier, der forholder sig tematikkerne sociale afvigelser og sociologiske samtidsdiagnoser og hvordan disse spiller sammen. Nærmere bestemt vil kurset introducere de studerende til forskellige former for sociologi, som beskæftiger sig med social afvigelse og samtidsdiagnose. De(n) studerende vil lære at forstå de enkelte perspektiver og teoriopbygninger, deres indbyrdes forskelligheder og ligheder, samt gøres i stand til at argumentere ved hjælp af teoriernes og perspektivernes begrebsapparat.

Kursusindhold: Modulet består af forelæsninger med tilhørende øvelser. Modulet indeholder følgende tre grundelementer: Introduktion, diskussion og kritik. Således bliver de(n) studerende introduceret til de væsentligste og mest centrale teorier og perspektiver indenfor feltet. Desuden lærer de(n) studerende at diskutere disse teoretiske tilgange, herunder spørgsmålet om teoriernes relation til hinanden, hvilket samfundsmæssigt niveau de forholder sig til samt deres forklaringskraft. Endvidere indføres de(n) studerende i de centrale kritikker, der kan rettes imod de enkelte teoriretninger, deres begrebsanvendelse samt deres anvendelsesmuligheder. 

 Kurset er optaget af at indføre de studerende i både (hovedsageligt makro) sociologiske perspektiver/teorier og empiriske studier, der omhandler social afvigelse og samtidsdiagnose. Det er forbundet med “Hverdagsliv, Kultur og Emotioner”, der tilbyder de studerende en mere mikro-sociologisk tilgang, når de skal foretage empiriske undersøgelser.

Læringsmål: Det er målet, at de (n) studerende efter modulet opnår, demonstrerer og dokumenterer følgende faglige og intellektuelle kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Videregående indsigt i og overblik over teorier og perspektiver, der omhandler forskellige former for sociologisk blik på social afvigelse og samtidsdiagnose.

Færdigheder

  • Gengive og redegøre for centrale teorier og perspektiver på et højt fagligt niveau.
  • Relatere, sammenligne og diskutere de forskellige perspektivers og teoriers styrker og svagheder med andre tilgange.
  • Vise dybdegående indsigt i teoriernes og perspektivernes systematiske og metasociologiske begrundelser.
  • Kritisk reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af de teorier, som modulet arbejder med.

Kompetencer

  • Evnen til at belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante begrebsdannelser og teorier.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamtidsdiagnoser og afvigelser
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Deviance and Diagnosis of the Times
ModulkodeBASOC20224V
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet