Grundlæggende sociologi, PBL, design og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Modulet består af en forelæsningsrække med tilhørende øvelser samt projektskrivning. Gennem modulets forelæsningsrække med øvelser gives en introduktion til det problemorienterede projektarbejde og kvalitative og kvantitative metoder med en særlig opmærksomhed på forholdet mellem problemstilling, design og valg af metode. Projektet udarbejedes i relation til en konkret og afgrænset problemstilling og skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper.

Mål
Målet for forelæsningsrækken er at give den studerende en grundlæggende indføring i problembaseret projektarbejde, design og sociologiske metoder, som er grundlæggende værktøjer for forståelse for de øvrige fagelementer på bacheloruddannelsen i sociologi. Projektarbejdet giver den studerende mulighed for at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode samt demonstrere samspil mellem teori og empiri i relation til en konkret problemstilling fra det moderne danske samfund.

Læringsmål

Viden

 • opnår en grundlæggende forståelse for problembaseret læring
 • opnår en grundlæggende forståelse for design i sociologiske undersøgelser
 • opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske metoder
 • opnår grundlæggende forståelse for en problemstilling fra det moderne danske samfund
 • opnår grundlæggende forståelse for et eller flere hovedtemaer eller centrale problemfelter i relation til det moderne danske samfund

Færdigheder

 • kan identificere videnskabelige pro­blemstillinger
 • kan vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige designs
 • kan differentiere mellem forskellige kvalitative og kvantitative metoder
 • kan udarbejde en sociologisk problemformulering – dvs. dokumentere, begrunde og afgrænse en problemstilling
 • kan redegøre for og belyse udvalgte og for projektet relevante aspekter ved det moderne danske samfund
 • kan vurdere og anvende videnskabelig litteratur
 • Kan redegøre for og begrunde anvendte samarbejds- og læringsformer

Kompetencer

 

 • I samarbejde kan udarbejde en videnskabelig problemstilling, lave et forskningsdesign samt planlægge og gennemføre en undersøgelse af en sociologisk problemstilling ved brug af relevant sociologisk teori og videnskabelige metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende sociologi, PBL, design og metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Sociology, PBL, Design and Method
ModulkodeBASOC20224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet