Videregående videnskabsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet er tilrettelagt med henblik på at de studerende skal tilegne sig indsigt i og overblik over klassiske videnskabsteoretiske traditioner såvel som nyere positioner med særligt henblik på at opnå og demonstrere kritisk-refleksiv viden om metodologi og metodekombination.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende faglige og intellektuelle kompetencer med henblik på at kunne reflektere kritisk over centrale videnskabsteoretiske problemstillinger inden for det sociologiske fagområde.
På baggrund af modulet skal den studerende kunne demonstrere evnen til at relatere konkrete metoder og metodologiske overvejelser til videnskabsteoretiske positioner.

Læringsmål

Viden

  • opnår videregående viden om de mest centrale videnskabsteoretiske traditioner
  • opnår viden om hvordan forskellige videnskabsteoretiske traditioner og positioner kan danne baggrund for projektdesign

Færdigheder

  • kan gengive og redegøre for hovedtraditionerne inden for klassisk og moderne videnskabsteori
  • kan relatere konkrete metoder og metodeovervejelser til videnskabsteoretiske positioner

Kompetencer

  • på selvstændigt grundlag kan analysere og vurdere konsekvenserne af videnskabsteoretiske positioner i forhold til konkrete metodeanvendelser og metodekombinationer

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med workshops og seminar.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Deltagelse i prøven forudsætter aktiv deltagelse i formidlingsaktivitet. Krav til formidlingsaktivitet uddybes i semesterbeskrivelsen. Forudsætningen er den samme for ordinær som for reeksamen og skal kun opfyldes èn gang.

Prøver

Prøvens navnVideregående videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet udprøves ved mundtlig eksamen pba bachelorprojekt. Der tildeles selvstændige karakterer til moduler, der udprøves ved bachelorprojekt. Ved eventuel reeksamen kan der udarbejdes et tillæg til bachelorprojektet.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science (Advanced)
ModulkodeBASOC202217
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet