Miljø- og klimasociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Dette kursus stiller skarpt på forskellige teoretiske og empiriske tilgange til analysen af forholdet mellem det enkelte menneske, sociale relationer og naturen og særligt på hvilke konsekvenser forskellig brug og ikke-brug af naturen kan have på individ og samfundsniveau. Det senmoderne samfund kan i højgrad karakteriseres ved en stærk migration mod byerne og et urbant liv. Valgfaget fokuserer på menneskers behov for kontakt til naturen og på hvordan dette er foreneligt med et senmoderne liv og samfund. Herudover har vi fokus på de miljøog klimapolitiske spørgsmåls som vi står overfor i det senmoderne samfund

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • Kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneom- råde
  • Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle pro- blemstillinger inden for den valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, me- toder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække. Der undervises på dansk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljø- og klimasociologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kort skriftlig opgave.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental and Climate Sociology
ModulkodeBASOC202213B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet