Det civile samfund og sociale bevægelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Specialiseringen i Det civile samfund og sociale bevægelser har til formål at give de studerende en bred viden om og indsigt i de dele af det moderne samfund, der omhandler borgernes frivillige engagement i sociale bevægelser, organisationer og foreninger. Specialiseringen giver teoretisk og empirisk indblik i samspillet mellem stat, marked og civilsamfund, og der lægges op til at diskutere aktuelle udfordringer til det civile samfunds organiseringer.

Indhold
Kurset indgår som en del af specialiseringssporet sociale fælleskaber og sociale forskelle. Kurset rummer for det første en introduktion til begreber og teorier om det civile samfund og sociale bevægelser. For det andet formidler kurset empirisk viden om den historiske og aktuelle udvikling i sociale bevægelser, den frivillige sektor, aktivisme og frivilligt arbejde. For det tredje diskuterer kurset de nyeste udviklingstendenser og teoretiske indsigter omkring transnationale og globale sociale bevægelser, etniske minoriteters civile engagement, nye organiserings- og deltagelsesformer, samt partnerskaber mellem private virksomheder, frivillige organisationer og offentlige institutioner.

Læringsmål

Viden

  • opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

  • kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

  • har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

 

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDet civile samfund og sociale bevægelser
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerInformation om tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCivil Society and Social Movements
ModulkodeBASOC202210V
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet