Kvalitativ metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig introduktion til sociologiske metoder til indsamling af kvalitative data. Modulet skal opøve den studerendes evne til at udvælge og anvende kvalitative metoder i sociologiske undersøgelser.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende indblik i og oversigt over kvalitative metoder, deres forudsætninger og praktiske anvendelsesmuligheder.

Læringsmål

Viden

  • opnår viden om kvalitative sociologiske metoder, deres kernebegreber og anvendelsesområder

Færdigheder

  • kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den kvalitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger
  • kan argumentere på et metodisk/metodologisk videnskabeligt grundlag
  • kan udføre selvstændige dataindsamlinger og analyser med kvalitative metoder

Kompetencer

  • kan reflektere over og belyse centrale problemstillinger og hovedtemaer ved hjælp af kvalitative metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturanalyse og moderne hverdagsliv samt kvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres sammen med modulet 'Kulturanalyse og moderne hverdagsliv' gennem projektarbejde ved mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS25
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Methods
ModulkodeBASOC20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet