Videnskabsteori, projektdesign og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i videnskabsteoretiske hovedpositioner og deres grundproblemer, de væsentligste typer projektdesign og de mest anvendte metoder. Modulet skal sikre kendskab til og indsigt i de for sociologien mest centrale videnskabsteoretiske retninger og deres grundproblemer samt de mest anvendte projektdesigns og metoder.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i sociologiens videnskabsteoretiske grundlag samt at give konkrete projektdesign og metodevalg en videnskabsteoretisk forankring.

Læringsmål

Viden

  • opnår viden om fagets videnskabsteori, designtyper og metoder

Færdigheder

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem forskellige videnskabsteoretiske positioner, projektdesign og metoder
  • kan vurdere, formulere og formidle videnskabsteoretiske, designmæssige og metodiske problemstillinger
  • kan udvikle projektdesign og vælge metoder til belysning af konkrete problemstillinger og give disse et videnskabsteoretisk perspektiv

Kompetencer

  • kan reflektere over og anvende videnskabsteori, projektdesign og metoder til at belyse sociologiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække, hvortil der skrives et ’mini’-projekt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og projektdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science, Project Design and Methods
ModulkodeBASOC20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet