Klassisk sociologisk teori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i sociologiens hovedtraditioner, vigtigste teoretikere, teorier og begreber. Herunder inddrages og belyses den samfundsmæssige kontekst og det moderne samfunds opkomst og udvikling på en måde, som danner udgangspunkt for en forståelse af den moderne sociologi.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i og oversigt over sociologiens teorihistorie og klassiske sociologiske teorier.

Læringsmål

Viden

  • opnår viden om fagets hovedtraditioner og repræsentanter herfor samt de mest centrale teorier og begreber fra disse

Færdigheder

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem diverse hovedtraditioner, forfattere, teorier og begreber
  • kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag

Kompetencer

  •  kan vurdere, formulere og formidle teoretiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Deltagelse i den skriftlige eksamen forudsætter aktiv deltagelse i forløbet. Krav til aktiv deltagelse fremgår af semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnKlassisk sociologisk teori
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClassical Sociological Theory
ModulkodeBASOC20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet