Biografisk narrativ metode

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 3. semester, dvs. kendskab til kvalitative metoder, herunder indsigt i forskellige interviewteknikker.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset er at give den studerende en videregående indføring i og overblik over den kvalitative del af biografiforskningens metodiske univers. Det er målet, at den studerende tilegner sig centrale begreber i biografisk/narrativ forskning, kvalitative biografiske/narrative metoder og deres anvendelse, samt om analyse af kvalitativt biografisk/narrativ datamateriale herunder de forskellige bagvedliggende teoretiske forståelser.

Indhold
Kurset bygger videre på generel kvalitativ metode og viderefører og udvikler en forståelses- og anvendelsesramme, som bygger på både metodiske og teoretiske begreber.

Kurset falder i tre dele. Først placeres brugen af biografisk narrativ metode i en sociologihistorisk sammenhæng og centrale teoretiske og metodologiske begrebsdannelser introduceres. Dernæst præsenteres forskellige analytiske rammer for arbejdet med og analyse af biografisk datamateriale. Afslutningsvist rettes fokus mod konkret anvendelse af livsfortællinger som kvalitativ metode til analyse af sociologiske problemstillinger. Der arbejdes med indsamling og analyse af biografisk datamateriale herunder gennemførelse og analyse af biografisk narrative interviews.

Læringsmål

Viden

  • Opnår videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse

Færdigheder

  • Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden den aktuelle metode på et videregående plan
  • Kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode
  • Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier.

Kompetencer

  • Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante metodiske tilgange.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBiografisk narrativ metode
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBiographical Narrative Method
ModulkodeBASOC202016E
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet