Demografi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med dette valgfag er, at de studerende får et grundlæggende kendskab til demografiske kernebegreber og -metoder samt en forståelse for komponenterne i befolkningers udvikling: Fødsler, dødsfald og vandringer, som de demografiske metoder er udviklet til at beskrive og følge. Desuden skal de kunne se den demografiske viden som væsentlig i sammenhæng med samfundsvidenskabelig forskning, idet den muliggør en beskrivelse af og en analyse af konsekvenser af demografiske fænomener for andre samfundsmæssige fænomener.

Det er et væsentligt formål, at de studerende skal kunne vurdere forskelligheden af de demografiske mål og benytte dem korrekt i det videre forløb af studiet.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Dette valgfag giver kendskab til demografiske grundbegreber og beregningsmetoder, samt hvorledes disse skal forstås og fortolkes.

Forelæsningerne er opbygget tematisk, med præsentationer af både det teoretiske grundlag for de anvendte mål, deres indbyrdes sammenhæng og forskelligheder, samt aktuel, især dansk, empiri, der belyser såvel tolkningen af målene som den demografiske udvikling op til seneste år. Demografien kan være meget beskrivende, og der inddrages derfor undervejs også viden fra andre discipliner, såsom historie, epidemiologi og sociologi, der kan

bidrage med bud på forklaringer. I den første forelæsning introduceres demografien gennem en omtale af aktuelle demografiske problemstillinger, ligesom de mest basale beregninger introduceres. I de efterfølgende syv forelæsninger gennemgås de væsentlige såkaldte demografiske komponenter, mortalitet, fertilitet og migration samt forhold, der relaterer sig til dem. I den afsluttende del af forelæsningsrækken gives dels et rids af demo- grafiske problemstillinger i udviklingslande, dels samles der op på de demografiske teorier og empiri om be- folkningers udvikling.

Til to af forelæsningerne er knyttet øvelsestimer, hvis formål er at øge forståelsen af det gennemgåede stof gen- nem mindre beregningsøvelser inden for temaet.

De demografiske problemstillinger har betydning for fænomener, der indgår i og studeres inden for forskellige sociologiske specialiseringer, f.eks. konsekvenser af den stigende andel ældre, balancen mellem familieliv og erhvervsarbejde samt ægteskaber og skilsmisser. Det er derfor væsentligt at lære at vurdere og tolke en demo- grafisk udvikling som empirisk basis i et projektarbejde.

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • Kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde
  • Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for den valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække. Der undervises på dansk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDemografi
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDemography
ModulkodeBASOC202013A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet