Uddannelse og ulighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Hensigten med dette valgfag er, at de studerende opnår et bredt indblik i det uddannelsessociologiske felt for derigennem at få en mulighed for at anvende en række sociologiske teorier på aktuelle problemstillinger i rela-

tion til social ulighed i uddannelse. De studerende opøves således gennem kursusrækken i evnen til at reflektere over og anvende teorier i relation til konkrete analyser foretaget på uddannelsesområdet.

Indhold
Dette valgfag vil belyse og gennemgå forskellige sociologiske aspekter af uddannelse ud fra både et teoretisk og et empirisk udgangspunkt. Trods store investeringer i det danske uddannelsessystem er social ulighed i ud- dannelsessystemet stadig en realitet. Selvom uddannelse er et af de sociologiske områder, der teoretisk og empirisk er meget godt belyst, er det stadig betydelig usikkerhed vedr., hvad der forårsager social ulighed i uddan- nelse, og dermed hvordan man bryder ’den sociale arv’. Ligeledes er der uenighed om, hvilken betydning social ulighed i uddannelse har på andre områder (e.g. sundhed) og på senere livsforløb (e.g. jobmuligheder). Vi vil i dette valgfag undersøge betydningen af uddannelse på en lang række stadier spændende fra børnehave til uni- versitetet, med særlig vægt på årsager og konsekvenser på de forskellige stadier.

Læringsmål

Viden

  • viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde
  • belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for den valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUddannelse og ulighed
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7- trinskarakterskalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEducation and Inequality
ModulkodeBASOC202010C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet