Forbrug, livsstil og medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet er at give den studerende indsigt i aktuelle problemstillinger, teorier og undersøgelser relateret til for- brug, livsstil og medier samt redskaber til at reflektere over sammenhænge mellem på den ene side forbrug, livsstil og medier på den anden side emner som identitetsdannelse, sociale forskelle og forandringsprocesser i nutidige samfund.

Indhold
Væksten i forbrugsmuligheder og medieudbud er blandt de faktorer, der aktualiserer det sociologiske studie af forbrug, livsstil og medier. De spørgsmål der rejses i kurset, er blandt andet: Hvilke former for forbrugs- og livsstilsudtryk kan identificeres inden for forskellige praksisområder (eksempelvis mad, mode, litteratur, film eller teknologi)? Hvad betyder forbrug, livsstil og medier for de måder vi forstår os selv og hinanden på i nuti- dige samfund? Er væksten i medie- og forbrugstilbud udtryk for en frigørelse eller en disciplinering af det en- kelte individ? Opstår der nye identitetsformer, behov, forståelser, konflikter mv.?

Læringsmål

Viden

  • Viden om forbrug, livsstil og medier på et grundlæggende niveau.

Færdigheder

  • formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneområde.
  • belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger vedrørende forbrug livsstil og medier med ind- dragelse af valgfagets teoretiske perspektiver.

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger vedrørende forbrug, livsstil og medier herunder til konkurrerende perspektiver og deres anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForbrug, livsstil og medier
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7- trinskarakterskalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConsumption, Lifestyle and Media
ModulkodeBASOC202010A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet