Introduktion til PBL, design og metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en introduktion til det problemorienterede projektarbejde og kvalitative og kvantitative metoder med en særlig opmærksomhed på forholdet mellem problemstilling, design og valg af metode.

Mål
Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i problembaseret projektarbejde, design og sociologiske metoder, som er grundlæggende værktøjer for forståelse for de øvrige fagelementer på bacheloruddannelsen i sociologi.

Læringsmål

Viden

  • opnår en grundlæggende forståelse for problembaseret læring
  • opnår en grundlæggende forståelse for design i sociologiske undersøgelser
  • opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske metoder

Færdigheder

  • kan identificere videnskabelige pro­blemstillinger
  • kan vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige designs
  • kan differentiere mellem forskellige kvalitative og kvantitative metoder

Kompetencer

  • kan udarbejde en videnskabelig problemstilling og lave et forskningsdesign hvorfra problemstillingen løses ved hjælp af kvalitative eller kvantitative sociologiske metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende øvelser.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
BASOC20204

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to PBL, Design and Method
ModulkodeBASOC20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet