Kvalitativ metode

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig introduktion til sociologiske metoder til indsamling af kvalitative data. Modulet skal opøve den studerendes evne til at udvælge og anvende kvalitative metoder i sociologiske undersøgelser.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende indblik i og oversigt over kvalitative metoder, deres forudsætninger og praktiske anvendelsesmuligheder.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om kvalitative sociologiske metoder, deres kernebegreber og anvendelsesområder

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den kvalitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger
  • kan argumentere på et metodisk/metodologisk videnskabeligt grundlag
  • kan udføre selvstændige dataindsamlinger og analyser med kvalitative metoder

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over og belyse centrale problemstillinger og hovedtemaer ved hjælp af kvalitative metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturanalyse og moderne hverdagsliv samt kvalitativ metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres sammen med modul 8 'Kulturanalyse og moderne hverdagsliv' gennem projektarbejde ved mundtlig prøve efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS25
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Method
ModulkodeBASOC20139
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet