Videnskabsteori og projektdesign

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i videnskabsteoretiske hovedpositioner og de væsentligste typer projektdesign. Modulet skal sikre kendskab til og indsigt i de for sociologien mest centrale videnskabsteoretiske retninger og deres grundlagsproblemer.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i sociologiens videnskabsteoretiske grundlag samt at give konkrete projektdesign en videnskabsteoretisk forankring.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om fagets videnskabsteori og designmæssige overvejelser

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem de forskellige projektdesign og videnskabsteoretiske positioner
  • kan vurdere, formulere og formidle videnskabsteoretiske og designmæssige problemstillinger
  • kan udvikle projektdesign til konkrete problemstillinger og give disse et videnskabsteoretisk perspektiv

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over og anvende videnskabsteori og projektdesign til at belyse sociologiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser, hvortil der skrives et ’mini’-projekt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og projektdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Science and Research Design
ModulkodeBASOC20137
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet