Klassisk sociologisk metode

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i centrale sociologiske metoder. Modulet skal sikre kendskab til og indsigt i kvantitative såvel som kvalitative metoder samt de fordele og ulemper, der er forbundet med forskellige undersøgelsesdesign.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i og oversigt over sociologiens metodologiske grundlag og væsentligste metoder.

 

 

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om fagets metodologiske grundlag og konkrete metodeanvendelser

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem samt muligheder og begrænsninger i forbindelse med diverse metodologier og metoder
  • kan vurdere, formulere og formidle metodiske og metodologiske problemstillinger

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over og belyse problemstillinger ved hjælp af sociologiske metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlassisk sociologisk metode
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClassical Sociological Method
ModulkodeBASOC20136
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet