Klassisk sociologisk teori

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en grundig indføring i sociologiens hovedtraditioner, vigtigste teoretikere, teorier og begreber. Herunder inddrages og belyses den samfundsmæssige kontekst og det moderne samfunds opkomst og udvikling på en måde, som danner udgangspunkt for en forståelse af den moderne sociologi.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en indføring i og oversigt over sociologiens teorihistorie og klassiske sociologiske teorier.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om fagets hovedtraditioner og repræsentanter herfor samt de mest centrale teorier og begreber fra disse

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan redegøre for forskelle og ligheder mellem diverse hovedtraditioner, forfattere, teorier og begreber
  • kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan vurdere, formulere og formidle teoretiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlassisk sociologisk teori
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelClassical Sociological Theory
ModulkodeBASOC20135
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet