Grundlæggende sociologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet består af et projektarbejde, hvorigennem den studerende i relation til en konkret og afgrænset problemstilling skal anvende relevante sociologiske teorier, begreber og metoder til belysning og analyse. Projektet udarbejdes individuelt eller i grupper.

Mål
Målet for projektet er at give den studerende mulighed for gennem projektarbejde at dokumentere kendskab til og anvendelse af sociologisk teori og metode samt demonstrere samspil mellem teori og empiri i relation til en konkret problemstilling fra det moderne danske samfund.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår grundlæggende forståelse for en problemstilling fra det moderne danske samfund
  • opnår grundlæggende forståelse for et eller flere hovedtemaer eller centrale problemfelter i relation til det moderne danske samfund

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan udarbejde en sociologisk problemformulering – dvs. dokumentere, begrunde og afgrænse en problemstilling
  • kan redegøre for og belyse udvalgte og for projektet relevante aspekter ved det moderne danske samfund
  • kan vurdere og anvende videnskabelig litteratur

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan gennemføre en undersøgelse af en sociologisk problemstilling ved brug af relevant sociologisk teori og videnskabelige metoder

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende sociologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres sammen med modul 1 'Introduktion til PBL, design og metode' gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Sociology
ModulkodeBASOC20134
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet