Introduktion til sociologi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver en introduktion til sociologiske nøglebegreber og emneområder både i et mikrosociologisk og makrosociologisk perspektiv.

Mål
Målet for modulet er at give den studerende en grundlæggende indføring i sociologi.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske betragtningsmåder
  • opnår en grundlæggende forståelse for sociologiske nøglebegreber 
  • opnår en grundlæggende forståelse for mikro- og makrosociologi

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan skelne mellem mikro- og makrosociologi, samt er i stand til at integrere disse perspektiver
  • kan vurdere anvendelsen af forskellige sociologiske begreber
  • kan identificere sociologiske problemstillinger

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan anvende sociologiske teorier og begreber til at udarbejde en videnskabelig problemstilling og anvende det sociologiske begrebsapparat til at analysere empiriske fænomener 

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække.

Eksamen

Prøver

Modulet har fælles prøver med
BASOC20133

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Sociology
ModulkodeBASOC20132
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet