Videregående kvalitativ metode: Etnografisk metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med kurset i Videregående Etnografisk Metode er at sætte de studerende i stand til at bruge etnografiske metoder i praksis. Vi har særligt fokus på håndværket og tilgangen som vigtige komponenter i etnografisk arbejde. Vi skal diskutere klassiske etnografiske tekster og nyudviklinger indenfor etnografien.

Indhold
Vi skal arbejde med øvelser, som tillader at de studerende får mulighed for at prøve kræfter med etnografisk praksis, hvad enten de har valgt at tage faget på 5 eller 10 ECTS points. Vi trækker på eksempler fra etnografisk forskning (eget og andres arbejder) for at illustrere dybden og bredden i etnografi – og vi diskuterer løbende hvordan man som studerende kan arbejde etnografisk. Faget bygger videre på kurset i kvalitative metoder 3, og vi forventer, at de studerende engagerer sig i diskussionerne og aktiviterene: Etnografi er først og fremmest en praksis, et håndværk, og ikke en teoretisk disciplin.

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • Opnår videregående indsigt i den aktuelle metode, dens grundbegreber, teoretiske ophav og dens praktiske anvendelse

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • Kan gengive og redegøre for grundbegreber og centrale forståelser inden den aktuelle metode på et videregående plan
  • Kan reflektere over og analysere en aktuel sociologisk problemstilling eller tematik ved hjælp af den aktuelle metode
  • Kan relatere, sammenligne og diskutere styrker og svagheder ved den aktuelle metode og dens forskellige analysestrategier.

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af relevante etnografiske begreber og tilgange.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående kvalitativ metode: Etnografisk metode
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres ved en skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Qualitative Methods: Ethnographic Methods
ModulkodeBASOC201319D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet