Miljø- og klimasociologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Dette kursus stiller skarpt på forskellige teoretiske og empiriske tilgange til analysen af forholdet mellem det enkelte menneske, sociale relationer og naturen og særligt på hvilke konsekvenser forskellig brug og ikke-brug af naturen kan have på individ og samfundsniveau. Det senmoderne samfund kan i højgrad karakteriseres ved en stærk migration mod byerne og et urbant liv, teknologisk innovation hvor TV, computer og iPod er blevet en stor del af hverdagen samt en ekspansiv udbredelse af sociale diagnoser så som ADHD, ADD, DAMP, stress  og depression. Valgfaget fokuserer på menneskers behov for kontakt til naturen og på hvordan dette er forene- ligt med et senmoderne liv og samfund. I den forbindelse indgår, tematikker som; sundhed, uddannelse, tera- peutiske steder, omsorgssteder, nye økotrends, biophiliske byer og institutioner, sted tilknytning og sociale relationer.

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • Kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneom- råde
  • Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle pro- blemstillinger inden for den valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, me- toder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk kursusmodul der afvikles som en forelæsningsrække. Der undervises på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Hvert valgfag består af 10 dobbelt forelæsninger (20 timer) og repræsenterer en samlet arbejdsindsats på 140 timer.

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Specialiseringens samlede timeomfang er derfor 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljø- og klimasociologi
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental and Climate Sociology
ModulkodeBASOC201313B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet