Nyere sociologiske teorier

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver den studerende et overblik over og indsigt i nyere sociologiske teorier i forlængelse af klassisk sociologisk teori og teorier om kultur og hverdagsliv.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en grundig indføring i nyere sociologiske teori på både mikro-, meso- og makroniveau.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om nyere sociologisk mikroteori
  • opnår viden om nyere sociologisk makroteori

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan formulere, vurdere og formidle teoretiske problemstillinger.
  • kan argumentere på et teoretisk, videnskabeligt grundlag.
  • kan sammenligne og vurdere forskelle og ligheder mellem forskellige teoridannelser

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for nyere sociologisk teori

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNyere sociologiske teorier
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af en uges varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNewer Sociological Theories
ModulkodeBASOC201312
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet