Introduktion til kvantitative metoder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Der kræves ingen andre forudsætninger end de generelle adgangskrav til uddannelsen for at deltage på modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Modulet giver den studerende en indføring i metoder og teknikker for indsamling af kvantitative data, samt grundlæggende teknikker for analyse af kvantitative data.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende en introduktion til anvendelse af kvantitative sociologiske metoder og statistik.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • opnår viden om kvantitative sociologiske metoder på et grundlæggende niveau

Færdigheder

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • kan redegøre for kvantitative metoder, herunder statistiske metoder
  • kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for den kvantitative metodes begreber, anvendelse og begrænsninger
  • kan anvende og selvstændigt gennemføre analyser ved hjælp af kvantitative metoder

Kompetencer

Det er målet, at den studerende efter modulet:

  • på selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for anvendelsen af grundlæggende kvantitative metoder i sociologien

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til kvalitative metoder
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres i en individuel skriftlig prøve af 24 timers varighed. Besvarelsen bedømmes efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Quantative Method
ModulkodeBASOC201311
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet