Sprog og kommunikation i internationale kontekster med fokus på den spansktalende verden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • internationale kontekster og kommunikationssituationer, fx i relation til mellemfolkelige organisationer eller samarbejde og/eller handel mellem organisationer på tværs af landegrænser
 • gængs spansk terminologi og udtryksmåder i mundtlig og skriftlig kommunikation inden for internationale kontekster
 • udvalgte teksttyper og genrer, der indgår i en international kontekst med relation til den spansktalende verden, samt den kommunikationssituation, de indgår i
 • ovennævnte teksttypers og genrers særlige sproglige karakteristika med hensyn til udformning, syntaks, ordvalg m.m.

Færdigheder

 • at forstå og gengive indhold fra udvalgte spanske eksempler fra ovennævnte teksttyper og genrer på et adækvat niveau på spansk
 • at kommunikere om og diskutere internationale emner og spørgsmål på spansk  
 • at udtrykke sig korrekt, nuanceret og situationsbestemt på spansk med anvendelse af gængs spansk terminologi og udtryksmåder inden for en international kontekst med fokus på den spansktalende verden
 • at redegøre grundigt og præcist for sproglige karakteristika ved ovennævnte teksttyper og genrer ved hjælp af relevant metode og teori
 • at redegøre grundigt og præcist for den kommunikationssituation, som ovennævnte teksttyper og genrer indgår i, ved hjælp af relevant metode og teori.

Kompetencer

 • at arbejde professionelt med ovennævnte teksttyper og genrer med anvendelse af relevant viden i den praktiske sprogproduktion
 • at indgå i professionelt samarbejde i internationale kontekster med fokus på den spansktalende verden
 • at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med mundtlig og skriftlig fremstilling inden for internationale kontekster
 • at identificere egne læringsbehov med hensyn til sprog og kommunikation i internationale kontekster med fokus på den spansktalende verden.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprog og kommunikation i internationale kontekster med fokus på den spansktalende verden
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser.

Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig individuel bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Communication in International Contexts from the Perspective of the Spanish-Speaking World
ModulkodeBASISSPA2233
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet