Global Governance fra den spansksprogede verdens perspektiv

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • internationale organisationer, globale politiske strukturer og processer
  • tematiske fokusområder af relevans for den internationale sameksistens, herunder for eksempel udviklingsteorier og –debatter, menneskerettigheder, klimaforandringer, forhold mellem det globale syd/nord etc.

Færdigheder

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form
  • at anvende relevante teorier og metoder på eksempler fra den virkelige verden
  • at indgå aktivt i diskussioner af problemstillinger inden for fagområdet
  • at belyse, fortolke og forklare specifikke internationale processer set fra den spansksprogede verdens perspektiv.

Kompetencer

  • at indgå i faglige diskussioner relateret til international politik, internationale problematikker, udvikling og/eller internationalt samarbejde
  • at forholde sig kritisk til globale og andre aktørers svar på problematikker af international karakter
  • at opsøge viden og dygtiggøre sig i internationale forhold og tematikker.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobal Governance fra den spansksprogede verdens perspektiv
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven har form af aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser.

Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig individuel bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Governance from the Perspective of the Spanish-Speaking World
ModulkodeBASISSPA2232
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet