Profilmodul

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter et kursus samt en skriftlig prøve.

Dette profilmodul knytter sig lige som de andre konstituerede moduler til emneområder på SIS, men tager højde for, at relevante problematikker skifter over tid. Indholdet kan f.eks. have sammenhæng med forskningsfelter og temaer, som endnu ikke er helt udfoldet. Underviser tilrettelægger kursets form og indhold. Modulet kan også sigte på at afprøve nogle praktiske problemstillinger. Et profilmodul er således en slags videnskabeligt værksted, hvor fokus kan være af teoretisk eller af praktisk karakter og kan variere fra semester til semester. I et profilmodul har den studerende mulighed for at skærpe sin individuelle kompetenceprofil ved at tone sin bacheloruddannelse yderligere i en bestemt faglig retning. Den studerende kan følge undervisning og arbejde med emner inden for den valgte kompetenceprofil og kan vælge at perspektivere sin profil ved at inddrage andre fagelementer relevante for besvarelsen af eksamensspørgsmålet.

Læringsmål

Viden

 • udvalgte teorier for et eller flere samfundsvidenskabelige emner
 • forskellige fænomeners indvirkning på politiske, sociale, kulturelle og/eller sproglige forhold i den spansksprogede verden.

Færdigheder

 • at vurdere og begrunde teoretiske og metodologiske valg
 • at dokumentere kendskab til den nyeste og mest betydningsfulde forskning inden for udvalgte felter
 • at udvikle og fremvise analytiske kundskaber gennem analyse af cases eller materiale relateret til kursets faglige fokus
 • at være i stand til at anskue fænomener skabt i en social/institutionel sammenhæng
 • at uddybe, udvikle og perspektivere egen viden og kunnen.

Kompetencer

 • at fordybe sig både teoretisk og i praksis i forskellige samfundsmæssige aspekter
 • at kommunikere og udvikle egen kompetenceprofil i en større videns- og samfundsmæssig kontekst
 • at anvende teori og metode til at evaluere de inddragede temaer og arbejde selvstændigt videre med kursets indhold
 • at indgå i fagligt og/eller tværfagligt samarbejde med andre og bringe forskellig viden i produktivt samspil og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsfelt
 • på overskuelig vis at formidle viden om bestemte begivenheder og fænomener i den spansktalende verden.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProfilmodul
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af underviseren. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProfile Module
ModulkodeBASISSPA2229
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet