Regionale studier i Latinamerika

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af det teoretiske og metodiske grundlag for studiet af afgrænsede regioner
  • de sociale, politiske, kulturelle og økonomiske forhold i udvalgte regioner i den spansktalende verden.

Færdigheder

  • at arbejde tværfagligt med henblik på analyse af regionale problemstillinger
  • at fremskaffe og på fagligt begrundet vis udvælge relevant viden om udvalgte regionale problemstillinger
  • at analysere og præsentere viden om en udvalgt region.

Kompetencer

  • at skelne mellem forskellige perspektiver på regionale problemstillinger, herunder lokale og globale
  • at udforske, klarlægge og diskutere en bestemt problemstilling knyttet til et afgrænset geografisk område
  • på overskuelig vis at formidle viden om regionale problemstillinger.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegionale studier i Latinamerika
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel fri hjemmeopgave, hvis præcise indhold aftales med kursets underviser.

Besvarelsen skal være på mindst 8 og højst 10 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRegional Studies on Latin America
ModulkodeBASISSPA2224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet