Internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet indeholder et projektarbejde, hvis emne tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Læringsmål

Viden

 • viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for området Internationale Relationer i forhold til den spansksprogede verden på baggrund af et projekt.

Færdigheder

 • at analysere og forstå internationale relationer og deres samspil med udviklingsprocesser i de spansksprogede lande og regioner.
 • selvstændigt at identificere og afgrænse et fremtrædende problem inden for internationale relationer
 • at analysere og vurdere relevante teorier og forståelser for internationale organisationer
 • at anvende relevante digitale ressourcer til at forske, anskaffe og analysere data inden for internationale relationer i forhold til den spansksprogede verden
 • at organisere relevant data og forskningsmateriale på et niveau, der er passende til det afsluttende år på bachelorstudiet i forhold til problemer vedrørende internationale relationer.

Kompetencer

 • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling inden for området i en akademisk skriftlig og mundtlig form
 • at integrere individuelle og gruppeinteresser samt at reflektere over gruppens overvejelser og udfordringer relateret til arbejdsprocessen
 • at overveje dynamikken i individuelt arbejde i modsætning til gruppearbejde og reflektere over individuel intellektuel udvikling mht. internationale relationer
 • at vurdere positioner på problematikker vedrørende internationale relationer og kvalificere disse vurderinger
 • at identificere et relevant emneområde, reflektere over og kvalificere valg af relevante teorier og akademiske discipliner til at løse et defineret problem vedrørende internationale relationer med fokus på den spansksprogede verden
 • at kommunikere ideer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling vedrørende internationale relationer i en velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationer i forhold til den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Relations and the Spanish-speaking World
ModulkodeBASISSPA2221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet