Interkulturelle studier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • et afgrænset emne inden for området kulturel globalisering på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

 • selvstændigt at identificere og afgrænse et fremtrædende problem i nutidige interkulturelle forhold
 • at analysere og vurdere relevante teorier om interkulturel kommunikation, globale kulturelle strømninger og globale kulturelle relationer
 • at adressere betydningen af vigtige problemer i interkulturelle relationer
 • at organisere relevant data og forskningsmateriale på en måde, der er passende til 4. semester og det pågældende emne
 • at formulere et fagligt og videnskabeligt relevant problem inden for området interkulturelle studier
 • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere det valgte problem
 • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om interkulturelle studier i en overbevisende velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Kompetencer

 • at analysere og redegøre for interkulturelle processer og deres sociale implikationer
 • at forstå og redegøre for sammenhængen mellem det valgte teoretiske og metodiske udgangspunkt og de producerede forskningsresultater
 • at integrere individuelle og gruppeinteresser og reflektere over gruppens faglige overvejelser og udfordringer i løbet af arbejdet med problematikker der omhandler interkulturelle relationer
 • at drøfte løsninger på problemer i internationale relationer
 • at identificere fagligt relevante emner, reflektere over og kvalificere valg af relevante teorier og akademiske discipliner til at tackle et defineret problem inden for det globale interkulturelle relationer
 • formidling af ideer, argumenter og forskningsresultater om et defineret spørgsmål vedrørende interkulturelle studier i en velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturelle studier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Studies
ModulkodeBASISSPA2218
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet