Kultur og medier i den spansksprogede verden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • de væsentligste kulturvidenskabelige discipliner
 • et udvalgt emne inden for området på baggrund at et projekt
 • mundtlig fremstilling på spansk
 • interkulturelle kommunikative fænomener og processer.

Færdigheder

 • uafhængigt at identificere og afgrænse en fremtrædende aktuel problematik af kulturelle karakter i den spansksprogede verden.
 • at analysere og vurdere relevante teorier om kultur
 • at reflektere over betydningen af kulturelle problematikker og at overveje mulige løsninger
 • at anvende kulturteoretiske discipliner i sociale sammenhænge og i forhold til analyse af spansk og latinamerikansk kultur
 • grundlæggende mundtlig fremstilling på spansk
 • at anvende digitale ressourcer og værktøjer mhp. at undersøge problematikker inden for kultur og medier i den spansktalende verden
 • at organisere relevant data og forskningsmateriale på en måde, der passer til midten af bachelorstudiet og de bearbejdede emner.

Kompetencer

 • at arbejde selvstændigt og i grupper
 • at integrere individuelle og gruppeinteresser i at tackle problemtikker inden for området
 • at diskutere mulige løsninger på disse
 • at identificere og reflektere over relevante teorier og akademiske discipliner for at tackle et defineret problem inden for kultur og medier i den spansksprogede verden
 • at bruge relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og (inter)kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
 • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om komplekse sociale og (inter)kulturelle og problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKultur og medier i den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCulture and Media in the Spanish-Speaking World
ModulkodeBASISSPA2211
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet