Diskurs: sociale og politiske perspektiver

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • de væsentligste diskursteorier
  • metoder til diskursanalyse.

Færdigheder

  • at præsentere viden om ovennævnte fagområder i en klar, struktureret og forståelig form
  • at indgå aktivt i diskussioner af problemstillinger inden for fagområdet.

Kompetencer

  • at bidrage med relevant viden til belysning og diskussion af forholdet mellem sprog, magt og politik
  • at analysere og forstå sociale, kulturelle og politiske identiteter som diskursive praksisser, eksempelvis i digitale kontekster
  • at anvende grundlæggende teoretisk og empirisk viden til analyse og bearbejdning af en konkret problemstilling inden for sociale og politiske perspektiver af diskurs.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskurs: sociale og politiske perspektiver
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje på dansk eller spansk, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart.

Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse: Social and Political Perspectives
ModulkodeBASISSPA2207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet