Metoder i samfundsvidenskab og humaniora

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • forståelse af nøglebegreber i human- og samfundsvidenskabelig metode, fx kvantitative og kvalitativ metode, forskningsdesign, induktion og deduktion
  • grundlæggende videnskabsteori
  • grundlæggende metodeprincipper inden for den humanistiske og den samfundsvidenskabelige forskningstradition.

Færdigheder

  • at forstå grundlæggende samfundsteoretiske og humanvidenskabelige begreber og metoder
  • at anvende metodologiske værktøjer og formidle videnskabsteoretiske principper i en akademisk skriftlig form.

Kompetencer

  • at arbejde med relevante metoder og metodologi til at analysere human- og samfundsvidenskabelige problemstillinger
  • på et grundlæggende niveau at kunne redegøre for metodologiske og videnskabsteoretiske overvejelser i relation til konkrete forskningsmæssige problemstillinger.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetoder i samfundsvidenskab og humaniora
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af kursets underviser. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur. Opgaven bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer, idet den studerende indleverer en revideret skriftlig hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods in Social Science and Humanities
ModulkodeBASISSPA209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet