Grammatik II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • om alle væsentlige områder af det spanske sprogs syntaks, morfologi og leksis.

Færdigheder

  • at præsentere viden om grammatiske emner på overskuelig måde
  • at gennemføre grammatisk analyse af sprogbrug på spansk

Kompetencer

  • at anvende opnået grammatisk indsigt til udvikling af egen sprogproduktion
  • at formidle sin viden om det spanske sprogs grammatik i struktureret form og under anvendelse af korrekt terminologi
  • at reflektere over egen læring og kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for skriftlig fremstilling.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje, hvis præcise indhold fastlægges ved semesterstart. Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer, idet den studerende indleverer en revideret eksamensportefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar II
ModulkodeBASISSPA208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet