Sprog og samfund med særligt henblik på den spansksprogede verden

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • viden om og forståelse af grundlæggende teorier og metoder inden for sprogbrugsteori og sprogbrugspraksis med særligt henblik på spansksprogede samfund
 • viden om et afgrænset emne inden for området Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden på baggrund af et projekt
 • viden forskellige sprog- og diskursteoretiske retninger.

Færdigheder

 • beherskelsen af relevante sproganalytiske og/eller diskursanalytiske metoder i et afgrænset emne inden for området Sprog og samfund mshp. den spansksprogede verden på baggrund af et projekt
 • at uafhængigt identificere og afgrænse et problem inden for sprogbrugsteori og sprogbrugspraksis
 • at analysere og forstå samspillet mellem sprog og politiske og sociale fænomener
 • at adressere betydningen af ​​forholdet mellem sproglige, kommunikative, politiske og sociale fænomener
 • at organisere relevante data og forskningsmateriale på en måde, der er passende til afslutningen af d​​et første år pa studierne
 • at tackle væsentlige problemer, der involverer forholdet mellem sprog og sociale fænomener i det moderne globale samfund.
 • udvælgelse af relevante teoretiske og analytiske tilgange

Kompetencer

 • at integrere individuelle og gruppeinteresser i gruppearbejde som har fagligt fokus på sprogbrugspraksis
 • at identificere og reflektere over relevante teorier og akademiske discipliner til at tackle et defineret problem inden for sprog og samfund
 • at kommunikere ideer, argumenter, og forskningsresultater om et defineret spørgsmål vedrørende sprogbrugsteori og sprogbrugspraksis med særligt henblik på spansksprogede samfund
 • at arbejde selvstændigt og i grupper
 • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling inden for området Sprog og samfund i en akademisk skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Gennemførelse af modulet forudsætter, at eksamensporteføljen i modulet Diskurs: sociale og politiske perspektiver er indleveret.

Prøver

Prøvens navnSprog og samfund mshp. den spansksprogede verden
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLanguage and Society in the Spanish-speaking World
ModulkodeBASISSPA206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet