Mundtlig kommunikation på spansk

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • mundtlig kommunikation på spansk
  • præsentations- og formidlingsteknik.

Færdigheder

  • at kommunikere mundtligt på spansk med en høj grad af sproglig korrekthed og variation
  • at formidle et akademisk stofområde sprogligt ubesværet, velstruktureret og nuanceret.

Kompetencer

  • at præsentere komplekse faglige problemstillinger og emner på et situationsadækvat mundtligt spansk
  • at diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger med anvendelse af et præcist og varieret ordforråd og med få meningsforstyrrende fejl og på et videnskabeligt niveau.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation på spansk
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven har form af en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en individuelt udarbejdet synopsis, som på forhånd er godkendt af eksaminator.

Synopsen skrives på spansk. Den studerende redegør indledningsvis for de i synopsen formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne.

Normeret prøvetid: 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter.

Reeksamen afholdes med udgangspunkt i den udarbejdede synopsis/den reviderede synopsis
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpanish Oral Proficiency
ModulkodeBASISSPA2027
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet