Internationale relationer: teorier og metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden om og forståelse af grundlæggende teorier og metoder inden for området Internationale relationer, så som realisme, liberalisme, konstruktivisme, globalisme/marxisme og international politisk økonomi.

Færdigheder

  • at formidle teoretisk og empirisk baseret viden om internationale relationer på en velstruktureret og overbevisende måde.

Kompetencer

  • at anvende teorier og metoder inden for området Internationale relationer i analysen af konkrete problemstillinger inden for området, fx udvalgte landes udenrigspolitik, alliancer i international politik eller landes/regioners globale og regionale indflydelse.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternationale relationer: teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges ved kursets slutning. Besvarelsen skal være på mindst 8 og højst 10 sider.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer. Der stilles en ny eksamensopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational Relations: Theories and Methods
ModulkodeBASISSPA2023
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet