International og interkulturel kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • om og forståelse af de væsentligste former for interkulturel kontakt, som opstår som følge af kulturelle, sociale og økonomiske globaliseringsprocesser, fx interkulturel kommunikation i og mellem institutioner og organisationer, i mellemstatsligt samarbejde og i internationalt udviklings- og hjælpearbejde
  • om og forståelse af relevante identitetsmæssige faktorer og deres indvirkning på interkulturel kommunikation, herunder etnicitet, sprog, religion mv.
  • om og forståelse af teorier om interpersonel, interkulturel kommunikation
  • om og forståelse af forskellige forskningstraditioners opfattelse af interkulturel kommunikation
  • om og forståelse af de væsentligste metodiske tilgange til analyse af interkulturel kommunikation.

Færdigheder

  • analytisk forståelse af konkrete tilfælde af interkulturel kommunikation
  • beskrivelse af interkulturelle kommunikationssituationer og deres kontekster ved hjælp af relevant fagterminologi.

Kompetencer

  • med udgangspunkt i relevant teori, kritisk at diskutere konsekvenserne af at forstå givne former for mellemmenneskelig, mellemstatslig eller interorganisatorisk interaktion som interkulturel kommunikation
  •  at forstå og redegøre for, hvad forskellige videnskabelige tilgange til området interkulturel kommunikation betyder for forståelse af kommunikation mellem institutioner, organisationer og individer med forskellige nationale, etniske og/eller kulturelle baggrunde.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInternational og interkulturel kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje, hvis indhold skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor. Porteføljens indhold fastsættes af kursusunderviserne ved semestrets start.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
Reeksamen finder sted i form af en revideret eksamensportefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInternational and Intercultural Communication
ModulkodeBASISSPA2020
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet