Den spansksprogede verden i en global kontekst

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Viden om og forståelse af et afgrænset emne inden for området Globale perspektiver på den spansksprogede verden på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkursus
 • Viden om og indsigt i globale samspils- og påvirkningsprocesser og deres forhold til den spansksprogede verden.

Færdigheder

 • At identificere og afgrænse et problem inden for området International Studies
 • At analyse og forstår adskillige kulturelle, sociale og politiske fænomener i nuværende udviklingsprocesser
 • At adressere betydningen af vigtige politiske, kulturelle og sociale begivenheder i verdenshistorien fra det 20. og 21. århundrede.
 • At organisere relevante data og forskningsmateriale som derefter bedarbejdes for at give potentielle løsninger til væsentlige problematikker i det 20. og 21. århundrede spansksprogede verden
 • at analysere og forstå sociale og politiske fænomener i den spansksprogede verden i relation til globale processer
 • at anvende grundlæggende viden om vigtige politiske, kulturelle og sociale begivenheder og strømninger inden for de spansksprogede lande og regioner.

Kompetencer

 • at forhandle individuelle og gruppeinteresser i gruppearbejde som omhandler emner i den spansksprogede verden
 • at arbejde selvstændigt og i grupper
 • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere en afgrænset problemstilling inden for globaliseringsprocesser i relation til den spansksprogede verden
 • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om en afgrænset problemstilling inden for området i en akademisk skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen spansksprogede verden i en global kontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Spanish-speaking World in a Global Context
ModulkodeBASISSPA202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet