Interkulturelle studier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • et afgrænset emne inden for området kulturel globalisering på baggrund af et projekt. Emnet tager udgangspunkt i semestrets projektkurser.

Færdigheder

 • At uafhængigt identificere og afgrænse et fremtrædende problem i nutidige interkulturelle forhold
 • analyse og vurdering af relevante teorier om interkulturel kommunikation, globale kulturelle strømme og globale kulturelle relationer
 • at adressere betydningen af vigtige problemer i interkulturelle relationer
 • organisering af relevant data og forskningsmateriale på en måde, der er passende til 4. semester og det pågældende emne
 • at formulere et fagligt og videnskabeligt relevant problem inden for området kulturel globalisering
 • at anvende relevante teorier og metoder til at analysere det valgte problem
 • at formidle idéer, argumenter og forskningsresultater om kulturelle globaliseringsprocesser i en overbevisende velargumenteret og velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form.

Kompetencer

 • at analysere og redegøre for globaliseringsprocesser og deres sociale og kulturelle implikationer
 • at forstå og redegøre for sammenhængen mellem det valgte teoretiske og metodiske udgangspunkt og de producerede forskningsresultater
 • at integrere individuelle og gruppeinteresser og reflektere over gruppens faglige overvejelser og bekymringer i løbet af arbejdet med problematikker der omhandler interkulturelle relationer
 • at drøfte løsninger på problemer i internationale relationer
 • at identificere fagligt relevante emner, reflektere over og kvalificere valg af relevante teorier og akademiske discipliner til at tackle et defineret problem inden for det globale interkulturelle relationer
 • formidling af ideer, argumenter og forskningsresultater om et defineret spørgsmål vedrørende interkulturelle studier i en velformuleret en velformuleret akademisk skriftlig og mundtlig form

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInterkulturelle studier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på højst 15 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntercultural Studies
ModulkodeBASISSPA2018
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet