Videregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • principper for organisering af fagligt stof mhp. mundtlig præsentation
  •  relevante formidlingstekniske grundbegreber.

Færdigheder

  • at anvende adækvat fagterminologi på spansk
  • at formulere sig præcist og nuanceret på spansk om komplekse faglige emner
  • at formulere sig på et flydende og korrekt spansk.

Kompetencer

  • at organisere og præsentere et udvalgt fagligt stofområde på korrekt og flydende spansk under overholdelse af såvel sproglige korrekthedskrav som konventioner for akademisk sprogbrug.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående mundtlig præsentation og kommunikation på spansk
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt eksamensforlæg bestående af ét eller flere spørgsmål samt et tekstudvalg sammensat af eksaminator.

Det skriftlige eksamensforløb udleveres til den studerende 48 timer før den mundtlige eksamen.

Normeret prøvetid: Den mundtlige prøve er normeret til 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter og omfatter en mundtlig fremlæggelse af besvarelsen.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i et revideret eksamensforlæg.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Oral Presentation and Communication, Spanish
ModulkodeBASISSPA2016
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet