Medieanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • viden og forståelse af humanistiske og samfundsvidenskabelige kommunikationsteorier
  • viden og forståelse af grundlæggende medievidenskab
  • viden og forståelse af kommunikations- og medieanalyse, forskellige kommunikationsteorier, såvel humanistiske som samfundsvidenskabelige, og deres anvendelighed i forhold til massekommunikerede tekster, såvel verbale som visuelle.

Færdigheder

  • at forstå forskellige mediers karakteristika og funktion
  • at anvende og opbygge kendskab til forskellige kommunikations- og medieanalytiske metoder og færdighed i at analysere forskellige teksttyper.

Kompetencer

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere problemstillinger inden for valgfagets faglige område
  • at formidle idéer og argumenter om faglige område i en passende skriftlig og/eller mundtlig form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden, individuel hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af underviseren. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer, idet den studerende udarbejder en revideret hjemmeopgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Analysis
ModulkodeBASISSPA2013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet