Kulturteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • de væsentligste kulturvidenskabelige begreber og teorier af relevans for spansk og latinamerikansk kultur.

Færdigheder

  • anvendelse af kulturteoretiske tilgange i forhold til analysen af udvalgte områder af spansk og latinamerikansk kultur.

Kompetencer

  • at arbejde med relevante teorier og metoder til at analysere komplekse sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur
  • at formidle ideer, argumenter og forskningsresultater om komplekse, sociale og kulturelle problemstillinger vedrørende spansk og latinamerikansk kultur i en velargumenteret og velformuleret akademisk form.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturteori
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i modulets undervisning og øvelser. Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Reeksamen har form af en individuel bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Theory
ModulkodeBASISSPA2012
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet