Spansk sprog og kommunikation II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • skriftlig fremstilling på spansk
  • et udvidet og varieret ordforråd især inden for akademisk sprogbrug på spansk
  • it-baserede metoder til selvstændigt arbejde med forbedring af udtryksfærdighed på spansk.

Færdigheder

  • at udtrykke sig på skriftligt og mundtligt spansk om faglige emner med få eller ingen meningsforstyrrende fejl
  • ubesværet og flydende at anvende spansk som kommunikationsmiddel i klassediskussion, gruppesamtaler og kortere mundtlige oplæg
  • at opbygge og strukturere en afrundet fremstilling på korrekt skriftligt spansk.

Kompetencer

  • at udvikle egen mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed på spansk gennem aktiv deltagelse i gruppe- og holdorganiserede undervisnings- og læringsaktiviteter
  • at forbedre egen udtryksfærdighed gennem individuelt, selvstændigt tilrettelagt arbejde
  • at arbejde med spansksproget skriftlig fremstilling gennem praktisk brug af spansk sprog.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • At den studerende har deltaget aktivt i modulets kursus. Aktiv deltagelse indebærer 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige oplæg som en del af kurset.

Prøver

Prøvens navnSpansk sprog og kommunikation II
Prøveform
Mundtlig
Prøven tager udgangspunkt i et skriftligt eksamensforlæg bestående af et eller flere spørgsmål samt et tekstudvalg sammensat af eksaminator.

Det skriftlige eksamensforløb udleveres til den studerende 48 timer før den mundtlige eksamen.
Den mundtlige prøve er normeret til 30 minutter inkl. votering og meddelelse af karakter og omfatter en mundtlig fremlæggelse af besvarelsen.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSpanish Language and Communication II
ModulkodeBASISSPA2010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet