Filosofi i anvendelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde i et anvendt filosofisk perspektiv.

Læringsmål

Viden

  • hvad det vil sige at arbejde problemorienteret i et anvendt filosofisk perspektiv
  • forskellen på filosofi og videnskab, herunder synet på metode
  • projektorganisering, konflikthåndtering og saglige samtaler

Færdigheder

  • at identificere og formulere en relevant problemstilling ved hjælp af den problemorienterede projekttilgang
  • at identificere og formulere en relevant problemstilling via inddragelse af filosofisk teori
  • at begrunde valget af filosofisk teori og metode med afsæt i det valgte problem
  • at formidle et bredt kendskab til det problembaserede projektarbejde som (sam)arbejdsform og som det praktiseres med afsæt i den anvendte filosofi
  • at mestre den saglige samtale

Kompetencer

  • at tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektforløb med inddragelse af relevant, filosofisk teori
  • at indgå selvstændigt og professionelt i sagligt samarbejde, hvor man definerer og løser komplekse problemer med afsæt i den anvendte filosofi

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofi i anvendelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde. Hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre, skal det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. De/den studerende eksamineres som udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Prøven tager udgangspunkt i projektarbejdet i modulet, ”Politisk filosofi”, og aflægges samtidig med prøven i modulet "Politisk filosofi" på baggrund af en udarbejdet procesanalyse i forbindelse med PBL-arbejdet.

Procesrapporten afleveres som en selvstændig eksamensopgave. Procesanalysen skal være 1-2 sider pr. studerende.

Prøvetiden er sammen med modulet "Politisk filosofi" normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog max. i alt to timer ved store grupper. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Prøvetiden er den samlede prøvetid for både "Politisk filosofi" og "Filosofi i anvendelse".
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Philosophy
ModulkodeBASIFIL20242
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet