Filosofihistorie - Sidefag

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en grundig introduktion til filosofihistorien fra antikken til og med den tidlige, moderne filosofi. Modulet vægter især præsentationen og gennemgangen af de filosofiske problemer og teoretiske argumenter hos en række af filosofihistoriens væsentligste tænkere.

Læringsmål

Viden

  • en række af de vigtigste tænkere, teorier og hovedstrømninger i filosofihistorien
  • de filosofiske begrebers og problemers sammenhæng og udvikling
  • den gensidige påvirkning mellem filosofisk tænkning og historiske forhold op igennem historien

Færdigheder

  • at kunne gennemtænke, præsentere og kontekstualisere filosofiske problemstillinger og positioner
  • at kunne forklare, hvordan filosofihistoriske argumenter kan anvendes på praktiske og teoretiske problemstillinger i fortiden såvel som nutiden
  • klart at kunne formidle de væsentligste problemstillinger, argumenter og hovedlinjer i filosofihistorien i såvel skriftlig som mundtlig fremstilling

Kompetencer

  • at kunne perspektivere og anvende filosofihistoriske færdigheder ift. tværfaglige problemstillinger mht. fx øvrige filosofiske discipliner, øvrige videnskaber, kunst, og samfundsdebat
  • selvstændigt og professionelt at kunne bruge modulets teorier og metoder til tværfaglig problemløsning i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilosofihistorie
Prøveform
Mundtlig
Den studerende trækker inden eksamen et spørgsmål, hvortil der inden eksaminationen gives en halv times forberedelse.

Reeksamen: Den studerende trækker inden eksamen et spørgsmål, hvortil der inden eksaminationen gives en halv times forberedelse.

Prøven er normeret til 30 minutter inkl. votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Philosophy
ModulkodeBASIFIL20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet